Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

NSC (Giống cây trồng TW)

109.000 +4.000 (+3,80%)
KLGD (CP) 1.810  GTGD (Tr VND) 175,03
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NSC

NSC

Biểu đồ Khối lượng GD NSC

NSC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)109.000

Giá mở cửa (VND) 103.000

% Thay đổi (%) 3,80%

KLGD (CP) 1.810

GTGD (VND) 191.520.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.537

Cao nhất 52 tuần (VND) 112.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 83.524

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.665,90

SLCP lưu hành (Tr CP) 15,28

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.330,78

PE 9,52

PB 1,87

EPS (VND) 11.455

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00