Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
74.400
-11.600
520
28.350
-7.550
10
29.900
-5.500
2.000
50.600
-4.900
10
43.500
-4.600
10

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
23.000
-9.500
1.000
40.300
-8.300
300
30.300
-6.700
24.000
152.600
-6.200
211.300
22.700
-4.500
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
30.000
-28.840
42.000
41.100
-27.900
5.000
13.000
-17.700
1.140
160.000
-14.000
3.580
1.300
-13.200
700.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
115.800
-2.200
138.540
74.300
-1.700
169.130
99.000
-1.500
293.480
38.350
-1.200
519.580
41.700
-700
278.450

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%