Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
19.900
-6.740
400
52.500
-4.800
6.400
8.450
-4.550
40
31.500
-4.000
700
76.100
-3.900
25.200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
10.000
-23.000
1.450.100
63.000
-20.400
1.240
15.500
-19.800
1.000
32.900
-13.100
1.000
26.400
-11.600
12.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
25.500
-48.500
14.000
28.000
-48.000
2.000
19.900
-26.100
1.000
30.200
-20.400
16.000
26.700
-19.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
49.400
-2.600
22.071.400
110.100
-2.500
3.662.900
119.700
-2.000
935.900
51.700
-1.500
28.903.300
51.100
-1.200
13.559.100

 

1.355,78
-11,58
-0,85%
313,65
-4,64
-1,46%
88,82
-0,05
-0,06%
1.465,58
-21,46
-1,44%