Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
181.400
-17.400
920
18.600
-10.900
1.100
134.400
-10.400
21.970
12.500
-7.900
520
118.900
-7.100
16.360

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
55.400
-5.600
2.010
55.500
-4.900
38.000
10.000
-4.600
2.000
38.500
-4.500
1.000
50.000
-4.500
5.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
90.000
-36.600
5.000
53.000
-36.490
9.000
33.000
-36.000
2.000
31.000
-27.840
50.020
70.900
-22.030
359.960

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
25.000
-1.100
7.690
67.200
-800
544.340
148.100
-800
633.490
19.200
-600
273.690
20.500
-350
441.150

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%