Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
36.200
-14.300
170
43.600
-10.200
2.040
76.200
-9.900
323.450
59.700
-8.700
2.590
97.500
-7.500
1.690

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
71.000
-12.000
217.700
58.500
-11.400
8.000
59.000
-10.900
94.000
57.500
-9.400
3.000
27.000
-7.000
29.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
43.500
-45.990
1.110.750
55.200
-37.730
4.798.200
93.200
-33.400
1.000
36.500
-32.500
4.000
144.000
-30.000
10.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
76.200
-9.900
323.450
144.200
-5.000
536.060
103.200
-4.800
1.115.030
36.600
-3.100
253.110
61.300
-2.700
2.172.160

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%