Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CMF (Thực phẩm Cholimex)

174.800 -6.200 (-3,43%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 17,48
Cập nhật lúc: 2:37 CH 15/12/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CMF

CMF

Biểu đồ Khối lượng GD CMF

CMF

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)181.000

Giá mở cửa (VND) 181.000

% Thay đổi (%) -7,18%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 18.100.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10

Cao nhất 52 tuần (VND) 295.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 123.100

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.466,10

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,10

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.508,60

PE 6,67

PB 1,90

EPS (VND) 27.149

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00