Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CMF (Thực phẩm Cholimex)

182.000 -3.000 (-1,62%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 91,00
Cập nhật lúc: 11:28 SA 24/10/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CMF

CMF

Biểu đồ Khối lượng GD CMF

CMF

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)185.000

Giá mở cửa (VND) 185.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 200

GTGD (VND) 37.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 102

Cao nhất 52 tuần (VND) 199.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 145.830

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.498,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,10

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.219,04

PE 6,76

PB 1,81

EPS (VND) 27.364

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00