Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HLB (Bia và NGK Hạ Long)

215.500 -16.600 (-7,15%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 43,25
Cập nhật lúc: 10:46 SA 09/01/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HLB

HLB

Biểu đồ Khối lượng GD HLB

HLB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)232.100

Giá mở cửa (VND) 232.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 90

Cao nhất 52 tuần (VND) 329.786

Thấp nhất 52 tuần (VND) 150.000

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)717,19

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,09

Doanh thu thuần (Tỷ VND)980,88

PE 8,72

PB 2,48

EPS (VND) 26.624

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00