Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
51.800
-2.200
37.332.700
8.990
+190
31.401.900
40.950
-3.050
26.308.700
7.890
+350
24.012.500
15.150
+150
20.388.900

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.900
+700
440.029.620
47.700
-4.400
177.344.840
6.400
+100
93.603.240
43.500
+1.300
75.396.140
17.300
-1.700
67.438.170

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
24.700
-1.219
159.866.350
12.500
+190
110.154.000
4.600
+200
100.305.930
18.100
-1.624
90.719.870
31.800
+10.624
79.132.660

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
51.800
-2.200
37.332.700
7.890
+350
24.012.500
36.500
-500
18.979.600
22.400
-1.600
18.325.800
48.250
-350
15.378.400

 

1.454,13
-27,92
-1,89%
449,27
-8,96
-1,96%
112,11
-2,44
-2,13%
1.503,98
-36,90
-2,39%