Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CEO (Tập đoàn CEO)

18.500 -700 (-3,65%)
KLGD (CP) 97.035.140  GTGD (Tr VND) 183.293,59
Cập nhật lúc: 2:56 CH 24/05/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CEO

CEO

Biểu đồ Khối lượng GD CEO

CEO

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.500

Giá mở cửa (VND) 19.200

% Thay đổi (%) -3,65%

KLGD (CP) 9.703.514

GTGD (VND) 183.293.586.900

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.208.607

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.804

 Cập nhật lúc: 24/05/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)9.521,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 514,68

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.393,47

PE 50,73

PB 1,52

EPS (VND) 365

 Cập nhật lúc: 24/05/2024 14:15:00