Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CEO (Tập đoàn CEO)

26.900 0 (0,00%)
KLGD (CP) 77.959.510  GTGD (Tr VND) 210.326,08
Cập nhật lúc: 2:56 CH 02/06/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CEO

CEO

Biểu đồ Khối lượng GD CEO

CEO

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.900

Giá mở cửa (VND) 27.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 7.795.951

GTGD (VND) 210.326.078.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.206.323

Cao nhất 52 tuần (VND) 43.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.300

 Cập nhật lúc: 02/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.922,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 257,34

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.549,00

PE 25,46

PB 1,85

EPS (VND) 1.057

 Cập nhật lúc: 02/06/2023 14:15:00