Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CEO (Tập đoàn CEO)

22.600 0 (0,00%)
KLGD (CP) 82.612.300  GTGD (Tr VND) 188.737,16
Cập nhật lúc: 2:58 CH 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CEO

CEO

Biểu đồ Khối lượng GD CEO

CEO

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.600

Giá mở cửa (VND) 22.600

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 8.261.230

GTGD (VND) 188.737.162.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.793.010

Cao nhất 52 tuần (VND) 77.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.300

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)5.815,88

SLCP lưu hành (Tr CP) 257,34

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.549,00

PE 20,90

PB 1,56

EPS (VND) 1.081

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00