Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

CEO (Tập đoàn CEO)

21.600 -2.300 (-9,62%)
KLGD (CP) 113.542.410  GTGD (Tr VND) 256.473,42
Cập nhật lúc: 2:22 CH 25/09/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CEO

CEO

Biểu đồ Khối lượng GD CEO

CEO

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)21.600

Giá mở cửa (VND) 23.800

% Thay đổi (%) -9,62%

KLGD (CP) 12.234.822

GTGD (VND) 275.493.978.300

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10.217.514

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.458

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)11.117,09

SLCP lưu hành (Tr CP) 514,68

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.549,00

PE 23,11

PB 1,75

EPS (VND) 935

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00