Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
14.150
+300
29.389.300
3.570
0
15.911.500
18.650
-350
14.940.200
22.950
-50
11.797.300
22.400
+200
9.586.400

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
26.300
0
55.836.460
11.200
-200
55.461.590
52.900
-100
44.554.320
7.200
+600
31.850.300
3.700
+300
31.675.620

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
+105
138.380.320
12.500
+190
110.154.000
22.800
+609
82.793.950
31.800
+10.624
79.132.660
16.000
+1.150
56.284.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
22.950
-50
11.797.300
20.600
-500
9.558.800
13.450
-200
8.988.100
2.520
+10
5.240.300
29.100
-200
4.271.600

 

1.206,26
-8,44
-0,70%
264,44
-1,20
-0,45%
88,59
+0,04
+0,05%
1.215,41
-13,53
-1,10%