Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
19.850
-150
34.072.700
16.700
+300
27.145.000
5.320
-140
22.375.800
31.950
+650
18.882.100
11.600
+450
18.085.000

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
18.400
+300
245.745.960
21.600
0
96.520.510
38.800
+200
48.659.370
19.700
-200
34.050.740
4.400
-200
30.514.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
+4.793
138.380.320
12.500
+4.185
110.154.000
31.800
+10.624
79.132.660
16.000
+1.150
56.284.000
9.500
+8.200
35.791.920

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
31.950
+650
18.882.100
17.750
+50
17.568.100
26.950
+400
14.228.300
27.500
0
13.635.000
40.800
-500
6.103.300

 

1.100,43
+6,30
+0,57%
226,26
+0,11
+0,05%
85,19
+0,20
+0,24%
1.090,39
+8,69
+0,80%