Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
106.200
+53.200
2.900
86.000
+44.000
3.600
69.900
+36.750
4.100
88.800
+22.200
1.300
74.900
+21.200
2.300

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
61.000
+16.600
262.000
37.800
+15.900
57.000
79.000
+12.400
2.000
33.500
+10.500
6.000
49.700
+9.200
45.110

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+52.400
1.000
64.900
+31.900
1.000
69.500
+27.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
113.000
+3.900
176.800
72.600
+2.100
117.100
91.900
+1.300
387.600
36.950
+750
634.300
188.200
+700
9.100

 

1.076,33
-1,26
-0,12%
215,28
-0,03
-0,01%
75,54
+0,66
+0,88%
1.085,70
-7,78
-0,71%