Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

40.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 73.000  GTGD (Tr VND) 315,02
Cập nhật lúc: 11:16 SA 12/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)40.000

Giá mở cửa (VND) 40.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 1.400

GTGD (VND) 56.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.910

Cao nhất 52 tuần (VND) 56.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.127

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)476,83

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)112,16

PE 13,55

PB 2,22

EPS (VND) 2.952

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00