Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

33.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 8:58 SA 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)33.000

Giá mở cửa (VND) 33.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10

Cao nhất 52 tuần (VND) 59.530

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.719

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)393,38

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)87,54

PE 16,13

PB 1,92

EPS (VND) 2.046

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00