Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

42.000 -500 (-1,18%)
KLGD (CP) 6.000  GTGD (Tr VND) 25,56
Cập nhật lúc: 10:27 SA 27/11/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)42.500

Giá mở cửa (VND) 42.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10

Cao nhất 52 tuần (VND) 56.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 28.728

 Cập nhật lúc: 13/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)104,25

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 13/12/2018 14:15:00