Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

33.700 -4.500 (-11,78%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 3,37
Cập nhật lúc: 9:10 SA 30/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)38.200

Giá mở cửa (VND) 38.200

% Thay đổi (%) -7,28%

KLGD (CP) 1.200

GTGD (VND) 51.640.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.200

Cao nhất 52 tuần (VND) 48.360

Thấp nhất 52 tuần (VND) 30.155

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)455,37

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)104,25

PE 14,42

PB 2,15

EPS (VND) 2.650

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00