Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

44.000 +4.000 (+10,00%)
KLGD (CP) 152.000  GTGD (Tr VND) 668,80
Cập nhật lúc: 11:22 SA 02/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)40.000

Giá mở cửa (VND) 40.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10

Cao nhất 52 tuần (VND) 53.956

Thấp nhất 52 tuần (VND) 31.169

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)154,12

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00