Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

38.000 -8.100 (-17,57%)
KLGD (CP) 3.000  GTGD (Tr VND) 12,03
Cập nhật lúc: 10:06 SA 19/07/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)46.100

Giá mở cửa (VND) 46.100

% Thay đổi (%) -9,96%

KLGD (CP) 300

GTGD (VND) 14.850.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 60

Cao nhất 52 tuần (VND) 56.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 28.728

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)549,55

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)104,25

PE 14,37

PB 2,92

EPS (VND) 3.209

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00