Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

48.500 -1.000 (-2,02%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 24,25
Cập nhật lúc: 10:40 SA 10/04/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)49.500

Giá mở cửa (VND) 49.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 92

Cao nhất 52 tuần (VND) 52.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 36.860

 Cập nhật lúc: 29/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)590,08

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)200,98

PE 11,97

PB 3,18

EPS (VND) 4.135

 Cập nhật lúc: 29/09/2023 14:15:00