Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

41.000 -3.000 (-6,82%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 20,50
Cập nhật lúc: 9:56 SA 12/07/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)44.000

Giá mở cửa (VND) 44.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 460

Cao nhất 52 tuần (VND) 50.067

Thấp nhất 52 tuần (VND) 31.600

 Cập nhật lúc: 21/07/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)524,51

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)87,54

PE 14,96

PB 2,42

EPS (VND) 2.940

 Cập nhật lúc: 21/07/2017 14:15:00