Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

45.500 +4.000 (+9,64%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 9,05
Cập nhật lúc: 10:04 SA 24/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)41.500

Giá mở cửa (VND) 41.500

% Thay đổi (%) -7,78%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 4.150.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 120

Cao nhất 52 tuần (VND) 56.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.127

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)494,71

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)112,16

PE 18,07

PB 3,30

EPS (VND) 2.297

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00