Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

HGM (Khoáng sản Hà Giang)

44.000 +7.500 (+20,55%)
KLGD (CP) 152.000  GTGD (Tr VND) 668,80
Cập nhật lúc: 11:22 SA 02/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HGM

HGM

Biểu đồ Khối lượng GD HGM

HGM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)36.500

Giá mở cửa (VND) 36.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20

Cao nhất 52 tuần (VND) 48.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 32.195

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)435,11

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)73,75

PE 7,26

PB 2,88

EPS (VND) 5.028

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00