Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
380
+322,22%
276.600
5.490
+46,01%
412.500
1.090
+41,55%
8.410
37.550
+38,56%
10
31.000
+30,25%
200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
48.500
+85,11%
12.000
14.500
+51,04%
39.000
90.000
+41,73%
1.000
5.300
+39,47%
115.480
48.000
+39,13%
21.040

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
6.000
+2.900,00%
1.000
10.000
+614,29%
17.000
8.000
+321,05%
12.000
22.300
+265,57%
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
60.100
+5,62%
940.500
141.900
+3,57%
1.109.800
21.800
+3,31%
6.117.100
12.400
+2,90%
15.703.700
94.200
+2,50%
1.526.500

 

1.364,55
+8,03
+0,59%
317,07
+3,42
+1,09%
89,55
+0,73
+0,82%
1.469,18
+3,60
+0,25%