Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PTD (Thiết kế-XD-TM Phúc Thịnh)

18.400 +8.400 (+84,00%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 1,84
Cập nhật lúc: 9:48 SA 17/04/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PTD

PTD

Biểu đồ Khối lượng GD PTD

PTD

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)10.000

Giá mở cửa (VND) 10.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 71

Cao nhất 52 tuần (VND) 19.506

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.000

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)32,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,20

Doanh thu thuần (Tỷ VND)366,15

PE 3,30

PB 0,50

EPS (VND) 3.031

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00