Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
69.900
+144,83%
4.100
24.900
+118,42%
3.000
30.900
+106,00%
5.400
20.500
+105,00%
300
86.000
+102,11%
3.600

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
22.500
+287,93%
40.000
13.000
+109,68%
1.360
6.000
+76,47%
1.000
18.300
+66,36%
2.000
59.000
+59,46%
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
10.000
+1.566,67%
17.000
22.300
+395,56%
1.000
6.300
+350,00%
1.000
8.000
+321,05%
12.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
29.300
+6,93%
2.406.200
13.750
+5,76%
5.177.900
27.300
+5,40%
7.405.300
18.300
+5,17%
20.869.700
111.000
+4,22%
35.700

 

1.045,52
-2,90
-0,28%
211,00
+2,21
+1,06%
71,41
+0,54
+0,76%
1.042,64
-6,57
-0,63%