Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
37.450
+117,10%
9.300
69.900
+110,85%
4.100
24.900
+107,50%
3.000
86.000
+104,76%
3.600
106.200
+100,37%
2.900

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
13.000
+109,68%
1.360
5.100
+75,86%
18.000
37.800
+72,60%
57.000
12.200
+64,86%
6.000
6.000
+62,16%
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
10.000
+1.566,67%
17.000
22.300
+395,56%
1.000
18.800
+382,05%
5.000
11.800
+353,85%
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
113.000
+3,57%
176.800
72.600
+2,97%
117.100
26.750
+2,29%
20.532.600
36.950
+2,07%
634.300
25.750
+1,77%
270.800

 

1.076,33
-1,26
-0,12%
215,28
-0,03
-0,01%
75,54
+0,66
+0,88%
1.085,70
-7,78
-0,71%