Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

KKC (Tập đoàn Thành Thái)

8.500 +300 (+3,66%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 0,85
Cập nhật lúc: 9:32 SA 31/01/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá KKC

KKC

Biểu đồ Khối lượng GD KKC

KKC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)8.200

Giá mở cửa (VND) 8.200

% Thay đổi (%) 1,23%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 820.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 731

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 4.500

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)42,64

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,20

Doanh thu thuần (Tỷ VND)226,34

PE -1,29

PB 1,04

EPS (VND) -6.356

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00