Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

HOSE đặt kế hoạch doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng trong 2019

BDT | 03/04/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2019. Theo đó, năm 2019, HOSE đặt kế hoạch doanh thu 1.015 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 650 tỷ đồng.

 

Về Quỹ lương thưởng, trong năm 2018, mức lương bình quân của gần 240 người lao động tại HOSE là 23,2 triệu đồng/tháng, lương bình quân của 7 cán bộ quản lý là 63,7 triệu đồng/tháng, tăng lần lượt 10% và 15% so với kế hoạch đặt ra.

Việc phát triển chỉ số mới, HOSE đã hoàn thiện nghiên cứu về chỉ số đòn bẩy (Leverage Index) và sẵn sàng triển khai khi thị trường cho phép. 

Đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), các công tác chuẩn bị (test hệ thống giao dịch 3 lần, đạt 100% yêu cầu công ty chứng khoán thành viên, tổ chức 31 buổi đào tạo,…) đã được HOSE hoàn tất và sẵn sàng triển khai trong năm 2019.

Dòng vốn ngoại đầu tư vào thị trường năm 2018 cũng duy trì mức ổn định. Tổng giá trị giao dịch (mua và bán) của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 487.510 tỷ đồng, chiếm 17,63% giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ vị thế mua ròng gần 483 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị mua ròng gần 43.076 tỷ đồng.

Vốn hoá thị trường đến ngày 28/12/2018 đạt 2.87 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với cuối 2017. Vốn hoá thị trường trên HOSE chiếm hơn 90% giá trị vốn hoá cổ phiếu niêm yết cả nước và tương đương 57% GDP năm 2017.

Trong 2018, HOSE đã cấp quyết định niêm yết cho 30 cổ phiếu, 14 trái phiếu và 1 chứng chỉ quỹ, đưa 35 cổ phiếu, 13 trái phiếu và 1 chứng chỉ quỹ chính thức giao dịch tại HOSE, với tổng khối lượng niêm yết mới đạt 7,12 tỷ chứng khoán, tương ứng giá trị 90.065 tỷ đồng.

So với năm 2017, khối lượng cổ phiếu lần đầu đưa vào giao dịch tăng 8,7%, trái phiếu doanh nghiệp tăng 70,7% và chứng chỉ quỹ tăng 240%.

Tính đến 28/12/2018, có 6 trường hợp cổ phiếu bị huỷ niêm yết với khối lượng 260,5 triệu cổ phiếu (giảm 36,5% so với năm trước), trong đó, có 5 trường hợp huỷ bắt buộc và 1 trường hợp huỷ tự nguyện.

Bên cạnh đó, có 4 trái phiếu doanh nghiệp huỷ niêm yết, tương ứng khối lượng 24,5 triệu trái phiếu (giảm 55% so với năm 2017).

Về hoạt động đấu giá, tính đến ngày 28/12/2018, có 40 đợt đấu giá, trong đó 26 đợt bán đấu giá hết số lượng cổ phần chào bán và 13 đợt bán đấu giá không hết số lượng cổ phần chào bán, 1 đợt chào bán cạnh tranh cổ phần. Tổng số lượng cổ phần đấu giá thành công trong kỳ đạt 916,3 triệu cổ phần (tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước) và tổng giá trị bán được là 17.719,7 tỷ đồng (giảm 85,6% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2018, HOSE đã chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc với 3 công ty chứng khoán, đình chỉ một phần hoạt động giao dịch tự doanh chứng khoán với 1 công ty chứng khoán.

Tính đến 28/12/2018, HOSE có 71 công ty chứng khoán thành viên, với tổng vốn điều lệ trên 54.600 tỷ đồng, giảm 3 công ty chứng khoán so với cuối 2017.

Tin khác »