Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 58% cho năm 2012

TTVN | 01/03/2012

EPS năm 2012 dự kiến đạt 2.700 đồng. Mức cổ tức phấn đấu đạt từ 15-20%.

 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 29/2 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng kinh doanh năm 2012 trình ĐH.

Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ vào 8h30 phút ngày 27/3/2012 tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.

Kết quả kinh doanh năm 2011 đạt 1.950,5 tỷ đồng tổng doanh thu, LNST đạt 21,46 tỷ đồng, EPS đạt 1.833 đồng. HĐQT dự kiến mức cổ tức năm 2011 là 15%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 công ty sẽ trình ĐHCĐ thông qua với 1.900 tỷ đồng doanh thu thuần, 34 tỷ đồng LNST tương đương tăng trường 58,43% so với thực hiện năm 2011. EPS đạt 2.700 đồng. Mức cổ tức phấn đấu đạt từ 15-20%.

 

Tin khác »