Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Ủy viên HĐQT đã mua 112.110 CP

HOSE | 28/02/2012

Ông Phạm Phong – Ủy viên HĐQT của CTCP Sông Ba (SBA) đã mua 112.110 CP, nâng số CP nắm giữ sau giao dịch lên gần 300.000 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Phong

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: SBA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 185.200 CP, tỷ lệ 0,37%

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 112.110 CP

Số lượng CP đã mua: 112.110 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 297.310 CP

Mục đích thực hiện giao dịch:

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/1/2012 đến ngày 24/2/2012

Tin khác »