Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Thành viên HĐQT đã mua 50.000 CP

HOSE | 28/02/2012

Ông Võ Ngọc Thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bibiaca (BBC) đã mua 50.000 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Ngọc Thành

Mã chứng khoán: BBC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 250.000 CP, tỷ lệ 1,62%

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng CP đã mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/2/2012 đến ngày 22/2/2012.

Tin khác »