Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Niêm yết 8 triệu CP phát hành thêm

HOSE | 29/02/2012

Sở GDCK Tp.HCM cho biết, ngày 8/3 tới đây 8 triệu cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) sẽ chính thức được giao dịch.

 

Loại Chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng: 8.000.000 cổ phiếu ( Tám triệu cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 số 05/NQ-ĐHCĐ ngày 17/12/2011 cho Quỹ DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, L.P. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 03/02/2012 đến ngày 03/02/2013.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 29/02/2012

Ngày chính thức giao dịch: 08/03/2012

Tin khác »