Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Dự kiến tri trả cổ tức 40% và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012

HNX | 29/02/2012

Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và dự kiến tri trả cổ tức 40%.

 

Theo đó, công ty dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 07/04/2012.

Chi tiết xin xem chi tiết tại file đính kèm.

Tin khác »