Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Ủy viên HĐQT giao dịch bất thành

HOSE | 29/02/2012

Ông Hoàng Mạnh Thắng – Ủy viên HĐQT của CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) mua bất thành 30.000 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Mạnh Thắng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT

Mã chứng khoán giao dịch: DRC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 170.000 CP (0,37%)

Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: không

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 170.000 CP (0,43%)

Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

Phương thức giao dịch: thỏa thuân và khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 11/01/2012 đến ngày 28/02/2012

Tin khác »