Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Kế toán trưởng đăng ký mua 3.600 CP

HOSE | 06/09/2010

Bà Nguyễn Thị Trúc - Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Hoàng Long (HLG) đăng ký mua vào 3.600 CP từ ngày 9/9/2010, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 18.600 CP.

 

Tên người/ tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Trúc

Chức vụ hiện nay tại Công ty CP DESCON: Kế toán trưởng

Mã chứng khoán giao dịch: HLG

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP

Số lượng CP đăng ký mua: 3.600 CP

Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.600 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 09/09/2010 đến 09/11/2010

Tin khác »