Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Kết quả mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

hastc.org.vn | 07/07/2009

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Sông Đà 1.01 (MCK: SJC).

 

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 1.01
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJC
  • Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 351.200 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 122.600 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã thực hiện mua lại: 6.900 CP
  • Nguyên nhân không thực hiện mua hết số lượng đăng ký: Do cần bổ sung nguồn tài chính cho dự án mới của Công ty (khu nhà ở Hemisco – Hà Đông, Hà Nội) nên Công ty không thực hiện mua hết số cổ phiếu đã đăng ký
  • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 358.100 CP
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 1/4/2009 đến 30/6/2009.

(Theo hnx.vn)

Tin khác »