Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Đăng ký mua cổ phiếu quỹ

hsx.vn | 27/03/2009

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đăng ký mua 430cp làm cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu quỹ DHG nắm giữ dự kiến sau giao dịch là gần 7,000cp

 

  • Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty nắm giữ trước khi giao dịch: 6.500 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 430 cp
  • Số lượng cổ phiếu quỹ sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.930 cổ phiếu
  • Mục đích giao dịch: Mua lại cổ phiếu của CBCNV chủ chốt nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 09/04/2009 đến ngày 23/04/2009.

Tin khác »