Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 13.000 CP

HNX | 29/02/2012

Ông Ngô Việt Hải – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CJC) đã mua 13.000 CP.

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Việt Hải

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: CJC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 336.033 CP (tỷ lệ 16,8%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 13.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 349.033 CP (tỷ lệ 17,45%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thay đổi cơ cấu đầu tư

Ngày bắt đầu giao dịch: 28/12/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 24/02/2012.

Tin khác »