Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 70.000 CP

HNX | 29/02/2012

Ông Phạm Minh Phúc – Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (CMI) đăng ký mua 70.000 CP từ ngày 01/03/2012.

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Phúc

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: CMI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.000 CP (tỷ lệ 0,94%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/03/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/04/2012.

Tin khác »