Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

VNT đã bán 27 triệu CP

HOSE | 29/02/2012

Công ty TNHH VNT – cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã bán 27 triệu CP trong tổng số 33,3 triệu CP đăng ký giao dịch.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Công ty TNHH VNT

Mã chứng khoán: OGC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 33.270.000 CP, tỷ lệ 11,1%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 33.270.000 CP

Số lượng CP đã bán: 27.000.000 CP

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 6.270.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/12/2011 đến ngày 29/12/2011

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp

Tin khác »