Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Vợ Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 25.000 CP

HNX | 21/12/2011

Bà Hồ Thị Hà là vợ ông Lương Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB) đăng ký mua 25.000 CP từ ngày 23/12/2011

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Hà

Mã chứng khoán: THB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 166.530 CP (tỷ lệ 1,46%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Lương Xuân Dũng

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 70.060 CP (tỷ lệ 0,61%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25.000 CP

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/12/2011

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/02/2012.

 

Tin khác »