Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Tin tức »

Khối doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 8,3 tỷ USD

TBKD | 18/08/2017

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2017 đạt mức thặng dư 1,9 tỷ USD, đưa thặng dư của khối này trong 7 tháng/2017 đạt 8,31 tỷ USD.

 

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2017 đạt  35,08 tỷ USD, giảm 2,2% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2017 đạt 233,13 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7/2017 đạt 22,41 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng/2017 đạt gần 151,98  tỷ USD, tăng 23,1%, tương ứng tăng 28,55 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2017 đạt hơn 12,15 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước và 7 tháng/2017 đạt  81,09 tỷ USD, tăng 19,8%, tương ứng tăng hơn 13,38 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng đạt 10,24 tỷ USD, giảm 5,3% so với tháng trước và 7 tháng/2017 đạt 70,89 tỷ USD, tăng 27,2%, tương ứng tăng gần 15,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7/2017 cả nước thặng dư 266 triệu USD, đưa cán cân của cả nước 7 tháng/2017 thâm hụt gần 2,53 tỷ USD. Trong đó, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2017 đạt mức thặng dư 1,9 tỷ USD, đưa thặng dư của khối này trong 7 tháng/2017 đạt 8,31 tỷ USD. 

Công Trí

Tin khác »