Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

ETF đã ròng 1,4 triệu cổ phiếu

HNX | 29/02/2012

Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF - cổ đông lớn của Tông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) đã mua 1.525.200 CP, đã bán 98.800 CP nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,82%.

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF

Mã chứng khoán: PVX

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.124.668 CP (tỷ lệ 5,25%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.568.818 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 13.750.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 98.800 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.525.200 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.551.068 CP (tỷ lệ 5,82%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá không thuận lợi và/hoặc thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư.

Ngày bắt đầu giao dịch: 28/12/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 27/02/2012

Tin khác »