Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Chủ tịch HĐQT giao dịch bất thành

HNX | 29/02/2012

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè (NPS) giao dịch bất thành.

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: NPS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.400 CP (tỷ lệ 1,35%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.400 CP (tỷ lệ 1,35%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố

Ngày bắt đầu giao dịch: 19/12/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 19/01/2012

 

Tin khác »