Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Cổ đông lớn giao dịch bất thành

HNX | 28/02/2012

Bà Đỗ Thị Nhường – Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh (SAP) giao dịch bất thành.

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Nhường

Mã chứng khoán: SAP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 79.800 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,20%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 79.800 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,20%

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thị trường không nằm trong khoảng giá kỳ vọng

Ngày bắt đầu giao dịch: 26/12/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 10/02/2012.

Tin khác »