Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Tin tức »

Thông qua chia cổ tức đợt 2/2011

HOSE | 13/02/2012

Hội đồng quản trị của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) thông qua việc chia cổ tức đợt 2/2011 như sau:

 

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng vào 27/2/2011 và ngay thanh toán cổ tức vào 21/3/2012.

Ngoài ra, đó cũng là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Thời gian tổ chức dự kiến vào 14//42012. Địa điểm công ty sẽ thông báo sau.

Tin khác »