Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Kế toán trưởng đăng ký bán 48.000 CP

HNX | 01/12/2011

Bà Tạ Thu Hằng kế toán trường của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (BVG) đăng ký bán 48.000 CP từ ngày 01/12/2011 đến 30/01/2012

 

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thu Hằng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

Mã chứng khoán: BVG

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 98.000 CP (tỷ lệ 1,01%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 48.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/12/2011

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/01/2012

Tin khác »