Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

YTC (XNK Y tế TP.HCM)

47.000 +7.854 (+20,06%)
KLGD (CP) 2.100  GTGD (Tr VND) 9,87
Cập nhật lúc: 2:10 CH 05/06/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá YTC

YTC

Biểu đồ Khối lượng GD YTC

YTC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.146

Giá mở cửa (VND) 44.000

% Thay đổi (%) -8,32%

KLGD (CP) 1.400

GTGD (VND) 54.745.600

KLGDTB 10 Ngày (CP) 653

Cao nhất 52 tuần (VND) 77.264

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.143

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)373,77

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,55

Doanh thu thuần (Tỷ VND)556,38

PE 18,66

PB 3,09

EPS (VND) 2.098

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00