Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

WSB (Bia Sài Gòn - Miền Tây)

51.900 -153 (-0,29%)
KLGD (CP) 69.810  GTGD (Tr VND) 363,94
Cập nhật lúc: 1:24 CH 03/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá WSB

WSB

Biểu đồ Khối lượng GD WSB

WSB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)52.086

Giá mở cửa (VND) 52.100

% Thay đổi (%) 0,06%

KLGD (CP) 8.881

GTGD (VND) 462.440.900

KLGDTB 10 Ngày (CP) 19.919

Cao nhất 52 tuần (VND) 59.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 40.683

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)755,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 14,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)818,03

PE 7,79

PB 1,11

EPS (VND) 6.687

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00