Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

WSB (Bia Sài Gòn - Miền Tây)

50.300 +457 (+0,92%)
KLGD (CP) 84.170  GTGD (Tr VND) 421,58
Cập nhật lúc: 2:54 CH 25/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá WSB

WSB

Biểu đồ Khối lượng GD WSB

WSB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)50.087

Giá mở cửa (VND) 50.300

% Thay đổi (%) 0,49%

KLGD (CP) 8.417

GTGD (VND) 421.581.700

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.928

Cao nhất 52 tuần (VND) 57.780

Thấp nhất 52 tuần (VND) 40.790

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)726,26

SLCP lưu hành (Tr CP) 14,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)818,03

PE 7,49

PB 1,07

EPS (VND) 6.687

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00