Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

WCS (Bến xe Miền Tây)

185.000 -7.000 (-3,65%)
KLGD (CP) 7.100  GTGD (Tr VND) 131,35
Cập nhật lúc: 10:41 SA 16/08/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá WCS

WCS

Biểu đồ Khối lượng GD WCS

WCS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)192.000

Giá mở cửa (VND) 192.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 508

Cao nhất 52 tuần (VND) 239.507

Thấp nhất 52 tuần (VND) 165.400

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)480,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)111,02

PE 18,16

PB 2,69

EPS (VND) 10.575

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00