Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

WCS (Bến xe Miền Tây)

170.000 -9.700 (-5,40%)
KLGD (CP) 10.000  GTGD (Tr VND) 170,00
Cập nhật lúc: 10:47 SA 24/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá WCS

WCS

Biểu đồ Khối lượng GD WCS

WCS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)179.700

Giá mở cửa (VND) 180.000

% Thay đổi (%) 0,39%

KLGD (CP) 3.110

GTGD (VND) 555.010.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.128

Cao nhất 52 tuần (VND) 189.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 115.200

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)449,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)132,39

PE 6,76

PB 1,55

EPS (VND) 26.596

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00