Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

WCS (Bến xe Miền Tây)

157.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá WCS

WCS

Biểu đồ Khối lượng GD WCS

WCS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)157.000

Giá mở cửa (VND) 157.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 101

GTGD (VND) 15.857.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 101

Cao nhất 52 tuần (VND) 192.719

Thấp nhất 52 tuần (VND) 148.500

 Cập nhật lúc: 31/03/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)392,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)94,06

PE 10,30

PB 2,06

EPS (VND) 15.243

 Cập nhật lúc: 31/03/2023 14:15:00