Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

WCS (Bến xe Miền Tây)

135.000 +6.000 (+4,65%)
KLGD (CP) 25.100  GTGD (Tr VND) 328,13
Cập nhật lúc: 1:04 CH 11/12/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá WCS

WCS

Biểu đồ Khối lượng GD WCS

WCS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)135.000

Giá mở cửa (VND) 130.900

% Thay đổi (%) 4,65%

KLGD (CP) 2.510

GTGD (VND) 328.130.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 481

Cao nhất 52 tuần (VND) 169.866

Thấp nhất 52 tuần (VND) 115.200

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)337,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)127,58

PE 5,33

PB 1,21

EPS (VND) 25.313

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00