Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

WCS (Bến xe Miền Tây)

125.500 -8.000 (-5,99%)
KLGD (CP) 4.000  GTGD (Tr VND) 50,23
Cập nhật lúc: 10:32 SA 10/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá WCS

WCS

Biểu đồ Khối lượng GD WCS

WCS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)133.500

Giá mở cửa (VND) 132.000

% Thay đổi (%) 3,41%

KLGD (CP) 220

GTGD (VND) 29.210.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 635

Cao nhất 52 tuần (VND) 168.280

Thấp nhất 52 tuần (VND) 115.200

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)333,75

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)132,39

PE 5,02

PB 1,15

EPS (VND) 26.596

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00