Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

WCS (Bến xe Miền Tây)

131.000 -1.500 (-1,13%)
KLGD (CP) 46.000  GTGD (Tr VND) 602,73
Cập nhật lúc: 9:40 SA 14/06/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá WCS

WCS

Biểu đồ Khối lượng GD WCS

WCS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)132.500

Giá mở cửa (VND) 132.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 400

GTGD (VND) 53.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.294

Cao nhất 52 tuần (VND) 183.470

Thấp nhất 52 tuần (VND) 118.000

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)331,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)127,58

PE 5,42

PB 1,29

EPS (VND) 24.465

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00