Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VSP (ShinPetrol)

1.100 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 9:04 SA 16/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VSP

VSP

Biểu đồ Khối lượng GD VSP

VSP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.100

Giá mở cửa (VND) 1.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 1.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.100

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)36,21

SLCP lưu hành (Tr CP) 32,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)224,25

PE -0,02

PB 0,00

EPS (VND) -61.878

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00