Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VPB (VPBank)

39.150 +1.150 (+3,02%)
KLGD (CP) 37.578.600  GTGD (Tr VND) 1.516.248,03
Cập nhật lúc: 1:44 CH 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VPB

VPB

Biểu đồ Khối lượng GD VPB

VPB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.200

Giá mở cửa (VND) 38.400

% Thay đổi (%) 3,15%

KLGD (CP) 44.749.100

GTGD (VND) 1.741.150.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20.066.230

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.725

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.640

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)174.262,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 4.445,47

Doanh thu thuần (Tỷ VND)39.033,11

PE 14,14

PB 2,80

EPS (VND) 2.772

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00