Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VPB (VPBank)

19.750 0 (0,00%)
KLGD (CP) 12.356.700  GTGD (Tr VND) 478.292,64
Cập nhật lúc: 2:13 CH 06/06/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VPB

VPB

Biểu đồ Khối lượng GD VPB

VPB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)19.850

Giá mở cửa (VND) 19.750

% Thay đổi (%) 0,50%

KLGD (CP) 14.948.300

GTGD (VND) 296.214.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10.923.146

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.734

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.650

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)133.257,10

SLCP lưu hành (Tr CP) 6.713,20

Doanh thu thuần (Tỷ VND)57.797,09

PE 11,05

PB 1,27

EPS (VND) 1.796

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00