Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VPB (VPBank)

18.100 -400 (-2,17%)
KLGD (CP) 17.394.300  GTGD (Tr VND) 673.283,78
Cập nhật lúc: 2:23 CH 24/05/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VPB

VPB

Biểu đồ Khối lượng GD VPB

VPB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.000

Giá mở cửa (VND) 18.400

% Thay đổi (%) -2,71%

KLGD (CP) 19.560.300

GTGD (VND) 355.890.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 18.212.814

Cao nhất 52 tuần (VND) 20.952

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.044

 Cập nhật lúc: 24/05/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)142.810,62

SLCP lưu hành (Tr CP) 7.933,92

Doanh thu thuần (Tỷ VND)49.739,49

PE 11,80

PB 1,00

EPS (VND) 1.525

 Cập nhật lúc: 24/05/2024 14:15:00