Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VPB (VPBank)

33.800 +350 (+1,04%)
KLGD (CP) 7.795.200  GTGD (Tr VND) 313.919,51
Cập nhật lúc: 1:43 CH 25/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VPB

VPB

Biểu đồ Khối lượng GD VPB

VPB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)33.450

Giá mở cửa (VND) 34.050

% Thay đổi (%) -2,48%

KLGD (CP) 11.998.200

GTGD (VND) 405.714.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.867.280

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.725

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.668

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 4.445,47

Doanh thu thuần (Tỷ VND)39.033,11

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00