Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VNX (QC và Hội chợ Thương mại)

64.900 +31.900 (+96,67%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 6,49
Cập nhật lúc: 2:50 CH 06/10/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VNX

VNX

Biểu đồ Khối lượng GD VNX

VNX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)33.000

Giá mở cửa (VND) 33.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 68.018

Thấp nhất 52 tuần (VND) 33.000

 Cập nhật lúc: 22/03/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,22

Doanh thu thuần (Tỷ VND)22,56

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 22/03/2023 14:15:00