Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VND (Chứng khoán VNDIRECT)

19.400 -600 (-3,00%)
KLGD (CP) 111.810  GTGD (Tr VND) 2.584,11
Cập nhật lúc: 9:51 SA 10/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VND

VND

Biểu đồ Khối lượng GD VND

VND

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)20.000

Giá mở cửa (VND) 20.650

% Thay đổi (%) -4,54%

KLGD (CP) 1.766.770

GTGD (VND) 36.473.080.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.371.699

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.186

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.546

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)4.329,63

SLCP lưu hành (Tr CP) 216,48

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.240,43

PE 13,31

PB 1,41

EPS (VND) 1.503

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00