Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VND (Chứng khoán VNDIRECT)

19.100 +200 (+1,05%)
KLGD (CP) 743.520  GTGD (Tr VND) 17.968,73
Cập nhật lúc: 2:00 CH 21/06/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VND

VND

Biểu đồ Khối lượng GD VND

VND

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.900

Giá mở cửa (VND) 18.850

% Thay đổi (%) -0,53%

KLGD (CP) 1.479.070

GTGD (VND) 27.717.060.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.967.575

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.186

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.546

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)4.091,66

SLCP lưu hành (Tr CP) 216,49

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.240,43

PE 7,31

PB 1,30

EPS (VND) 2.587

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00