Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VND (Chứng khoán VNDIRECT)

15.900 +100 (+0,63%)
KLGD (CP) 34.010  GTGD (Tr VND) 763,41
Cập nhật lúc: 9:56 SA 24/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VND

VND

Biểu đồ Khối lượng GD VND

VND

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)15.800

Giá mở cửa (VND) 15.400

% Thay đổi (%) 1,93%

KLGD (CP) 427.760

GTGD (VND) 6.708.360.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 608.306

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.388

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.900

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.295,33

SLCP lưu hành (Tr CP) 208,57

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.538,49

PE 9,33

PB 1,17

EPS (VND) 1.693

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00