Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VND (Chứng khoán VNDIRECT)

18.650 -350 (-1,85%)
KLGD (CP) 14.940.200  GTGD (Tr VND) 577.357,96
Cập nhật lúc: 2:28 CH 23/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VND

VND

Biểu đồ Khối lượng GD VND

VND

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.550

Giá mở cửa (VND) 18.950

% Thay đổi (%) -2,37%

KLGD (CP) 15.980.400

GTGD (VND) 300.588.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 15.985.564

Cao nhất 52 tuần (VND) 36.253

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.850

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)22.590,59

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.217,82

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.039,23

PE 50,68

PB 1,55

EPS (VND) 366

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00