Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VND (Chứng khoán VNDIRECT)

17.150 -100 (-0,58%)
KLGD (CP) 248.580  GTGD (Tr VND) 5.596,59
Cập nhật lúc: 10:45 SA 15/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VND

VND

Biểu đồ Khối lượng GD VND

VND

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.050

Giá mở cửa (VND) 17.250

% Thay đổi (%) -1,16%

KLGD (CP) 589.350

GTGD (VND) 10.107.240.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 645.976

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.186

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.900

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.556,04

SLCP lưu hành (Tr CP) 208,57

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.553,35

PE 8,98

PB 1,19

EPS (VND) 1.898

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00