Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VND (Chứng khoán VNDIRECT)

27.000 +1.550 (+6,09%)
KLGD (CP) 930.580  GTGD (Tr VND) 22.763,68
Cập nhật lúc: 11:01 SA 27/04/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VND

VND

Biểu đồ Khối lượng GD VND

VND

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.450

Giá mở cửa (VND) 27.000

% Thay đổi (%) -6,95%

KLGD (CP) 2.334.780

GTGD (VND) 60.124.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.685.330

Cao nhất 52 tuần (VND) 34.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.041

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)5.508,14

SLCP lưu hành (Tr CP) 216,43

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.240,43

PE 9,80

PB 1,49

EPS (VND) 2.598

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00