Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VND (Chứng khoán VNDIRECT)

79.000 -2.100 (-2,59%)
KLGD (CP) 8.650.600  GTGD (Tr VND) 275.519,14
Cập nhật lúc: 1:34 CH 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VND

VND

Biểu đồ Khối lượng GD VND

VND

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)78.000

Giá mở cửa (VND) 81.100

% Thay đổi (%) -3,83%

KLGD (CP) 13.234.400

GTGD (VND) 1.049.588.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.833.020

Cao nhất 52 tuần (VND) 82.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.100

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)33.464,09

SLCP lưu hành (Tr CP) 434,94

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.134,53

PE 16,00

PB 3,56

EPS (VND) 4.876

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00