Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VND (Chứng khoán VNDIRECT)

18.900 +800 (+4,41%)
KLGD (CP) 40.948.100  GTGD (Tr VND) 1.510.017,49
Cập nhật lúc: 2:29 CH 09/06/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VND

VND

Biểu đồ Khối lượng GD VND

VND

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.100

Giá mở cửa (VND) 19.200

% Thay đổi (%) -5,98%

KLGD (CP) 66.280.900

GTGD (VND) 1.242.694.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 39.258.229

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 9.120

 Cập nhật lúc: 08/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.217,84

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.829,22

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 08/06/2023 14:15:00