Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VLA (PT Công nghệ Văn Lang)

81.100 +100 (+0,12%)
KLGD (CP) 48.000  GTGD (Tr VND) 365,85
Cập nhật lúc: 1:39 CH 20/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VLA

VLA

Biểu đồ Khối lượng GD VLA

VLA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)80.000

Giá mở cửa (VND) 82.000

% Thay đổi (%) -2,44%

KLGD (CP) 610

GTGD (VND) 49.480.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.021

Cao nhất 52 tuần (VND) 89.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.016

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,08

Doanh thu thuần (Tỷ VND)7,79

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00