Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VFC (Vận tải biển VINAFCO)

80.000 -9.200 (-10,31%)
KLGD (CP) 50.000  GTGD (Tr VND) 398,01
Cập nhật lúc: 1:43 CH 20/09/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VFC

VFC

Biểu đồ Khối lượng GD VFC

VFC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)89.200

Giá mở cửa (VND) 89.200

% Thay đổi (%) 0,05%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.457

Cao nhất 52 tuần (VND) 89.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 32.075

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.015,05

SLCP lưu hành (Tr CP) 33,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.619,71

PE 31,09

PB 3,89

EPS (VND) 2.869

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00