Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VDT (Lưới thép Bình Tây)

19.200 +200 (+1,05%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 4,12
Cập nhật lúc: 3:00 CH 08/04/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VDT

VDT

Biểu đồ Khối lượng GD VDT

VDT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)19.000

Giá mở cửa (VND) 19.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.800

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.060

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.815

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)37,34

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)84,70

PE 18,86

PB 1,34

EPS (VND) 1.007

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00