Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VDT (Lưới thép Bình Tây)

19.500 -15.600 (-44,44%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 3,75
Cập nhật lúc: 2:35 CH 13/05/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VDT

VDT

Biểu đồ Khối lượng GD VDT

VDT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)35.100

Giá mở cửa (VND) 35.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 42.361

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.023

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)68,99

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)95,62

PE 24,90

PB 2,43

EPS (VND) 1.409

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00