Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VDT (Lưới thép Bình Tây)

19.500 -6.500 (-25,00%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 3,75
Cập nhật lúc: 2:35 CH 13/05/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VDT

VDT

Biểu đồ Khối lượng GD VDT

VDT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.000

Giá mở cửa (VND) 26.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 70

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.084

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)51,10

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)115,53

PE 11,84

PB 1,75

EPS (VND) 2.195

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00