Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinGroup ra mắt FiinGate - Nền tảng phân tích thông tin doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Cổ phiếu»

VDT (Lưới thép Bình Tây)

17.700 -10.300 (-36,79%)
KLGD (CP) 3.000  GTGD (Tr VND) 5,31
Cập nhật lúc: 1:18 CH 18/03/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VDT

VDT

Biểu đồ Khối lượng GD VDT

VDT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)28.000

Giá mở cửa (VND) 28.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 300

GTGD (VND) 8.400.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 60

Cao nhất 52 tuần (VND) 41.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.900

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)55,03

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)118,96

PE 15,34

PB 2,04

EPS (VND) 1.825

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00