Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VDT (Lưới thép Bình Tây)

25.000 +250 (+1,01%)
KLGD (CP) 300  GTGD (Tr VND) 7,31
Cập nhật lúc: 2:46 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VDT

VDT

Biểu đồ Khối lượng GD VDT

VDT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.370

Giá mở cửa (VND) 23.100

% Thay đổi (%) -1,54%

KLGD (CP) 300

GTGD (VND) 7.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 195

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.600

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)47,90

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)93,40

PE 11,93

PB 1,59

EPS (VND) 2.043

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00