Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

23.400 +3.400 (+17,00%)
KLGD (CP) 28.090  GTGD (Tr VND) 65,88
Cập nhật lúc: 10:00 SA 21/05/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)20.000

Giá mở cửa (VND) 19.900

% Thay đổi (%) 0,50%

KLGD (CP) 200

GTGD (VND) 3.990.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.779

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.801

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.693

 Cập nhật lúc: 12/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)150,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)874,54

PE 5,26

PB 0,91

EPS (VND) 3.803

 Cập nhật lúc: 12/07/2024 14:15:00