Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

17.800 -1.800 (-9,18%)
KLGD (CP) 7.000  GTGD (Tr VND) 12,48
Cập nhật lúc: 1:03 CH 31/08/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)19.600

Giá mở cửa (VND) 19.600

% Thay đổi (%) 5,38%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 1.960.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 740

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.366

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.427

 Cập nhật lúc: 29/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)147,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)994,52

PE 5,51

PB 1,02

EPS (VND) 3.556

 Cập nhật lúc: 29/09/2023 14:15:00