Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

25.000 +2.000 (+8,70%)
KLGD (CP) 8.000  GTGD (Tr VND) 19,92
Cập nhật lúc: 10:59 SA 23/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.000

Giá mở cửa (VND) 23.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 890

Cao nhất 52 tuần (VND) 51.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.500

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)172,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)763,32

PE 6,04

PB 1,55

EPS (VND) 3.810

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00