Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

19.100 -300 (-1,55%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 1,91
Cập nhật lúc: 2:45 CH 25/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)19.400

Giá mở cửa (VND) 19.400

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 200

GTGD (VND) 3.880.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 170

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.006

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.100

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)145,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)931,45

PE 5,22

PB 1,30

EPS (VND) 3.717

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00