Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

19.000 -5.400 (-22,13%)
KLGD (CP) 131.000  GTGD (Tr VND) 248,90
Cập nhật lúc: 2:06 CH 23/07/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.400

Giá mở cửa (VND) 24.400

% Thay đổi (%) 0,83%

KLGD (CP) 4.600

GTGD (VND) 111.610.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.370

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.344

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)183,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)914,98

PE 6,96

PB 1,36

EPS (VND) 3.506

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00