Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

76.000 +2.300 (+3,12%)
KLGD (CP) 700  GTGD (Tr VND) 51,75
Cập nhật lúc: 11:20 SA 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)73.700

Giá mở cửa (VND) 74.000

% Thay đổi (%) -0,41%

KLGD (CP) 2.800

GTGD (VND) 205.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.702

Cao nhất 52 tuần (VND) 83.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 43.472

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)221,10

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)700,07

PE 8,36

PB 2,25

EPS (VND) 8.812

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00