Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

19.900 -600 (-2,93%)
KLGD (CP) 3.000  GTGD (Tr VND) 5,97
Cập nhật lúc: 10:52 SA 28/05/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)20.500

Giá mở cửa (VND) 20.500

% Thay đổi (%) 9,63%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 2.050.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.740

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.862

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.672

 Cập nhật lúc: 14/06/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)153,75

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)931,45

PE 5,52

PB 1,38

EPS (VND) 3.717

 Cập nhật lúc: 14/06/2019 14:15:00