Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

19.000 -200 (-1,04%)
KLGD (CP) 51.000  GTGD (Tr VND) 96,97
Cập nhật lúc: 10:27 SA 25/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)19.200

Giá mở cửa (VND) 19.200

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 231

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.006

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.200

 Cập nhật lúc: 13/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)144,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)763,32

PE 5,12

PB 1,38

EPS (VND) 3.750

 Cập nhật lúc: 13/12/2018 14:15:00