Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

20.000 -500 (-2,44%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 4,00
Cập nhật lúc: 1:17 CH 02/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)20.500

Giá mở cửa (VND) 21.000

% Thay đổi (%) -2,38%

KLGD (CP) 1.166

GTGD (VND) 24.130.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 677

Cao nhất 52 tuần (VND) 32.120

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.200

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)153,75

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)763,32

PE 6,75

PB 0,59

EPS (VND) 3.038

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00