Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

25.000 +4.400 (+21,36%)
KLGD (CP) 95.000  GTGD (Tr VND) 237,50
Cập nhật lúc: 10:56 SA 21/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.300

Giá mở cửa (VND) 22.500

% Thay đổi (%) 0,90%

KLGD (CP) 400

GTGD (VND) 8.960.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.362

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.944

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.877

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.026,87

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00