Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

21.000 +1.000 (+5,00%)
KLGD (CP) 37.000  GTGD (Tr VND) 77,70
Cập nhật lúc: 2:00 CH 18/06/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)20.000

Giá mở cửa (VND) 20.300

% Thay đổi (%) -1,48%

KLGD (CP) 1.900

GTGD (VND) 38.120.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.687

Cao nhất 52 tuần (VND) 45.626

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.200

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)150,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)763,32

PE 5,25

PB 1,35

EPS (VND) 3.810

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00