Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VBC (Nhựa - Bao bì Vinh)

78.000 +1.500 (+1,96%)
KLGD (CP) 1.500  GTGD (Tr VND) 116,90
Cập nhật lúc: 9:21 SA 30/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VBC

VBC

Biểu đồ Khối lượng GD VBC

VBC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)76.500

Giá mở cửa (VND) 76.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 330

Cao nhất 52 tuần (VND) 83.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 53.500

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)229,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)700,07

PE 9,66

PB 2,23

EPS (VND) 7.917

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00