Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

UDJ (Becamex UDJ)

18.600 +686 (+3,83%)
KLGD (CP) 171.000  GTGD (Tr VND) 316,27
Cập nhật lúc: 1:45 CH 02/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá UDJ

UDJ

Biểu đồ Khối lượng GD UDJ

UDJ

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.914

Giá mở cửa (VND) 18.500

% Thay đổi (%) -3,08%

KLGD (CP) 101.800

GTGD (VND) 1.823.600.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 78.302

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.125

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)295,58

SLCP lưu hành (Tr CP) 16,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)98,90

PE 9,99

PB 1,29

EPS (VND) 1.793

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00