Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

UDJ (Becamex UDJ)

12.400 +219 (+1,80%)
KLGD (CP) 82.000  GTGD (Tr VND) 101,44
Cập nhật lúc: 9:59 SA 29/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá UDJ

UDJ

Biểu đồ Khối lượng GD UDJ

UDJ

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)12.181

Giá mở cửa (VND) 12.100

% Thay đổi (%) -0,82%

KLGD (CP) 19.200

GTGD (VND) 233.870.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 42.435

Cao nhất 52 tuần (VND) 19.681

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.207

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 16,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)109,91

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00