Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

TVG (XD Giao thông Vận tải)

1.200 -16.500 (-93,22%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 0,12
Cập nhật lúc: 2:26 CH 07/11/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TVG

TVG

Biểu đồ Khối lượng GD TVG

TVG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.700

Giá mở cửa (VND) 17.700

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 1

GTGD (VND) 17.700

KLGDTB 10 Ngày (CP) 40

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 9.100

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)35,92

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,03

Doanh thu thuần (Tỷ VND)30,26

PE 271,47

PB 1,19

EPS (VND) 65

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00