Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

TVG (XD Giao thông Vận tải)

1.200 -14.600 (-92,41%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 0,12
Cập nhật lúc: 2:26 CH 07/11/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TVG

TVG

Biểu đồ Khối lượng GD TVG

TVG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)15.800

Giá mở cửa (VND) 15.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 16.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.300

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)32,07

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,03

Doanh thu thuần (Tỷ VND)66,50

PE 22,59

PB 1,01

EPS (VND) 699

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00