Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Cổ phiếu»

TTG (May Thanh Trì)

6.500 +1.619 (+33,17%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 1,18
Cập nhật lúc: 11:28 SA 19/04/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TTG

TTG

Biểu đồ Khối lượng GD TTG

TTG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)4.881

Giá mở cửa (VND) 6.200

% Thay đổi (%) -12,59%

KLGD (CP) 5.400

GTGD (VND) 26.360.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.710

Cao nhất 52 tuần (VND) 7.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.800

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)9,52

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,95

Doanh thu thuần (Tỷ VND)46,92

PE 115,39

PB 0,45

EPS (VND) 42

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00