Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

TTG (May Thanh Trì)

9.000 -95 (-1,04%)
KLGD (CP) 60.000  GTGD (Tr VND) 53,59
Cập nhật lúc: 2:03 CH 03/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TTG

TTG

Biểu đồ Khối lượng GD TTG

TTG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)8.892

Giá mở cửa (VND) 9.200

% Thay đổi (%) -2,23%

KLGD (CP) 8.800

GTGD (VND) 78.250.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 26.430

Cao nhất 52 tuần (VND) 13.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.100

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)17,34

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,95

Doanh thu thuần (Tỷ VND)46,92

PE 210,22

PB 0,82

EPS (VND) 42

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00