Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

TTG (May Thanh Trì)

10.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 9:00 SA 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TTG

TTG

Biểu đồ Khối lượng GD TTG

TTG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)10.000

Giá mở cửa (VND) 10.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 10.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.471

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)19,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,95

Doanh thu thuần (Tỷ VND)55,65

PE 51,71

PB 0,91

EPS (VND) 193

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00