Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

TNM (XNK và XD Công trình)

3.000 -1.100 (-26,83%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 1,50
Cập nhật lúc: 2:33 CH 09/10/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TNM

TNM

Biểu đồ Khối lượng GD TNM

TNM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)4.100

Giá mở cửa (VND) 4.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 410.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.460

Cao nhất 52 tuần (VND) 4.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.900

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)23,73

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)143,65

PE 5,81

PB 0,32

EPS (VND) 706

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00