Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

TNM (XNK và XD Công trình)

3.400 -600 (-15,00%)
KLGD (CP) 4.000  GTGD (Tr VND) 1,46
Cập nhật lúc: 11:18 SA 29/07/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TNM

TNM

Biểu đồ Khối lượng GD TNM

TNM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)4.000

Giá mở cửa (VND) 4.000

% Thay đổi (%) 5,26%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 400.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 490

Cao nhất 52 tuần (VND) 7.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.200

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)23,15

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)143,65

PE 6,48

PB 0,31

EPS (VND) 618

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00