Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

TNM (XNK và XD Công trình)

3.400 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 9:00 SA 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TNM

TNM

Biểu đồ Khối lượng GD TNM

TNM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)3.400

Giá mở cửa (VND) 3.400

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 100

Cao nhất 52 tuần (VND) 4.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.200

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)12,92

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)532,80

PE 10,54

PB 0,32

EPS (VND) 323

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00